Kopenhagen, carlsberg glyptotek, porträt eines römers, evtl. Sulla